Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5piknCUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM

Sản phẩm chủ đạo của công ty là lốp xe với các dòng chính đó là: PCR (lốp ô tô – du lịch), TBR ( lốp xe tải – xe bus), OTR (lốp xe công trình).  

  • hZWZl5piknCUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpvbJhmb7Cx

Company Menu

Culture Tour

Life at CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM

  • Hợp tác với trường Đại học

  • Tổ chức cắm trại

  • Đón tiếp đoàn tham quan là sinh viên của các trường đại học

  • Trại huấn luyện đại học sinh tại nhà máy

  • Hoạt động leo núi Chinh phục Núi Bà Đen

  • Teambuilding với các hoạt động vui chơi giải trí

  • Tổ chức thi tiếng Trung tại công ty

CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM 's Activities

hZWZl5piknCUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...