Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5dnmXKVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM

Sản phẩm chủ đạo của công ty là lốp xe với các dòng chính đó là: PCR (lốp ô tô – du lịch), TBR ( lốp xe tải – xe bus), OTR (lốp xe công trình).  

 • hZWZl5dnmXKVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpvbJhmb7Cx

Company Menu

Review

CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM Reviews

5.0
2 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM?

Add Review
 • “Xuất phát điểm lý tưởng cho sinh viên đại học mới tốt nghiệp ”

  Tươi Trần's picture
  Chủ quản quy hoạch Nhân sự

  I have been working at CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM.

  Pros

  Chú trọng đào tạo, KTX đẹp - miễn phí - tiện lợi

  Cons

  Cơm trưa không ngon như ở nhà hàng

  Advice to Senior Management

  Xuất phát điểm lý tưởng cho sinh viên đại học mới tốt nghiệp

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dnmXKVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tn5RonKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dnmXKVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2uWbmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamVjmp6f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Tuyệt vời ”

  Đăng Khoa Nguyễn's picture
  Chuyên viên tuyển dụng

  I have been working at CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM.

  Pros

  Công ty có nhiều chính sách đào tạo rất tốt, phù hợp với các bạn sinh viên mới ra trường mong muốn có một môi trường tốt để phát triển bản thân.

  Cons

  Khối lượng công việc việc nhiều, công việc mới phát sinh liên tục. Tuy có áp lực nhưng tôi cảm thấy mỗi lúc mình làm xong một nhiệm vụ nào đó thì mình ngày càng trưởng thành hơn, tích lũy được nhiều kih nghiệm hơn

  Advice to Senior Management

  Không có

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dnmXKVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnpxmnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dnmXKVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qebGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamVjmp6f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
hZWZl5dnmXKVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...